شرايط و ضوابط شركت در حراج
 • براساس اصول و ساختار ارزشی شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) که مبین ارائه و انجام خدماتی سهل ، آسان و در دسترس برای عموم متقاضیان شماره های رند می باشد، واگذاری و اشتراک شماره تلفن رند همراه از طریق برگزاری تالار حراج برای عموم متقاضیان و به صورت اينترنتي صورت می پذیرد .
 • شرکت کنندگان در فرایند حراج می بایست از کلیه قوانین و مقررات همراه اول اطلاع کامل داشته و آنها را رعایت نمایند . از جمله این قوانین " رعایت سقف مجاز واگذاری خطوط دائمی و اعتباری تا حداکثر 10 عدد سیم کارت فعال برای هر شرکت کننده" می باشد.
 • نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه به عهده " شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) " خواهد بود.
 • تایید شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در حراج ، حمل بر اطلاع و پذیرش کلیه شروط شرکت در حراج می باشد و شرکت کنندگان پس از تایید، حق هیچ گونه اعتراضی به آن ندارد.
 • ورود اطلاعات خواسته شده به صورت صحیح و شناسنامه ای الزامی است. مسولیت صحت اطلاعات در هنگام ثبت نام علی الخصوص شماره تلفن همراه، شماره ملی و شماره شبا به عهده شرکت کننده در حراج می باشد و شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول) هیچ گونه مسوليتی در خصوص عدم توجه برنده بر اهمیت حفظ و نگه داری کدفعالسازی و یا استرداد مبلغ اعتبار به کاربرانی که اطلاعات نادرست وارد نموده اند، نخواهد داشت.
 • (جديد) با توجه به بارگذاری کد فعالسازی سیم کارت ها در پیشخوان کاربری، برندگان حراج می بایست در حفظ و نگه داری کدفعالسازی سیم کارت، نام کاربری و کلمه عبور خود دقت لازم را داشته و آنها را در دسترس دیگران قرار ندهند.
 • نكته: مسئولیت افشاء و یا سوء استفاده از کلمه عبور و کد فعالسازی پس از اعلام به عهده برنده حراج می باشد.
  نكته: امکان انتخاب نحوه تحویل سیم کارت برای برندگان حراج به یکی از روش های اعلامی در "راهنما" در آینده فراهم می گردد. در حال حاضر روش تحویل سیم کارت به برنده حراج از طریق کد فعالسازی و بارگذاری آن در پیشخوان کاربری می باشد.
 • (جديد) شرکت کنندگان در حراج می بایست پس از دریافت کد فعالسازی با در دست داشتن کارت ملی به یکی از فروشگاههای زنجیره ای همراه اول و یا دفاتر خدمات مشتریان نزدیک به محل سکونت خود مراجعه و نسبت به فعالسازی سیم کارت خود اقدام نمایند.
 • در هر مرحله شرکت در حراج برای هر شماره تلفن ، 3 نفر به عنوان نفرات اول ، دوم و سوم به ترتیب و براساس قیمت پیشنهادی به عنوان برندگان انتخاب و معرفی می گردند .
 • (جديد) شرکت کنندگان موظفند معادل 20 % مبلغ پایه را بابت یک شماره تلفن بعنوان تضمین شرکت در حراج ( ودیعه شرکت در حراج ) پرداخت نمایند.
 • شرکت کنندگان موظفند حداقل قیمت پیشنهادی را با رعایت نرخ افزایش ، محاسبه و تایید نمایند .
 • شرکت کنندگان می بایست در مدت زمان تعیین شده نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند .
 • در صورتی که برنده نهایی از واریز کل بهای مورد حراج خودداری و یا از شرایط معامله عدول نماید ، سپرده وی به نفع شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) ضبط و به برنده دوم ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت اقدام نماید.
  نكته: انتخاب نفرات بعدی به عنوان برنده حراج مشروط بر این است که کمیته فروش شماره تلفن های رند تشخیص دهد، تفاوت قیمت پیشنهادی حراج گران اول، دوم و سوم معقول و منطقی بوده و طی فرآیند سالم رقابتی انجام گردیده باشد.
 • اعلام نتایج حراج به برندگان در هر دوره حراج منوط به تایید کمیته فروش همراه اول بوده و لذا اتمام زمانی دوره حراج لزوماً به معنای برنده بودن کاربری که بالاترین پیشنهاد قیمت را ارائه نموده است، نمی باشد.
 • در صورت تشخیص تبانی بین دو یا چند نفر از شرکت کنندگان در حراج، توسط کمیته فروش ضمن باطل کردن آن مرحله حراج و ضبط ودایع واریز شده نسبت به حضور حراج گران در حراج های آتی جلوگیری بعمل آمده و از طریق مراجع قضائی برعلیه نفرات متخلف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت
 • کلیه خریدها ، مشمول هزینه های قانونی اعم از مالیات ( 9%ماليات و عوارض هنگام پرداخت نهايي توسط سیستم محاسبه و دريافت خواهد شد ) و عوارض ارزش افزوده مطابق با قوانین جاری مالیاتی بوده که بر عهده خریدار خواهد بود.
 • شرکت در حراج توسط شرکت کنندگان و پرداخت 20% سپرده به معنی توافق کامل با پذیرش شرايط و ضوابط تعیین شده ، تلقی می گردد.
 • مطالعه ی " راهنما " و " شرایط و ضوابط " شرکت در حراج توسط داوطلبان الزامی است و شرکت در حراج به منزله پذیرش قوانین حاکم بر آن می باشد.
 • شرکت کنندگان می بایست از داشتن اعتبار کافی جهت شرکت در حراج شماره های مورد نظر اطمینان حاصل نمایند.
 • برنده اول موظف است ، نسبت به پرداخت قیمت پیشنهادی خود تا پایان وقت اعلام شده در حراج اقدام نماید.
 • شرکت در حراج شماره تلفن های رند بر مبنای پذیرش قوانین و آئین نامه های موجود در مورد اشتراك تلفن همراه، تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.
 • مالکیت معنوی اطلاعات موجود در حراج شماره تلفن های رند متعلق به شركت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) است و هر گونه سوء استفاده از اين اطلاعات پيگرد قانوني خواهد داشت.
 • هر گونه استفاده از محتويات مربوط به برگزاری حراج فقط با اطلاع قبلی و اجازه کتبی مسئولین شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) امکان پذیر خواهد بود .
 • شرکت کنندگان هنگام شرکت در حراج شماره تلفن های رند ، ملزم هستند اطلاعات صحيح و كامل ارائه نمایند. بديهي است در صورت وجود مغایرت در اطلاعات وارد شده و مدارک ارائه شده به هنگام تحویل سیم کارت به برنده ، حراج مربوطه باطل اعلام گردیده و مبلغ سپرده اولیه شرکت کننده ضبط می گردد.
 • پس از اتمام زمان مجاز هر مرحله حراج، نتایج بدست آمده در شرکت ارتباطات سیار ایران( همراه اول ) مورد بررسی قرار گرفته و صحت عملکرد آن به تایید خواهد رسید.
 • شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) کمیته فروش شماره تلفن های رند را متولی و ناظر اجرای عملکرد فروش تعیین نموده و کمیته مربوطه مجاز است در صورت مشاهده هر گونه خطای سیستمی و موارد مشکوک به رقابت ناسالم، نسبت به لغو حراج، ضبط مبلغ سپرده اولیه و استرداد مبالغ مازاد بر 20% واریزی اقدام نماید.
 • بعد از اتمام مهلت مقرر برای شرکت در حراج و اعلام اسامی نفرات اول، دوم و سوم برنده برای هر شماره تلفن رند ودایع نفرات بعدی بلافاصله آزاد گردیده و برندگان اول هر مرحله حراج می توانند ظرف مدت 72 ساعت در قسمت " پیشخوان کاربری " اقدام به پرداخت ما به التفاوت حراج برنده شده نمایند، بعد از اتمام خرید توسط برنده اول ودایع برندگان دوم و سوم نیز آزاد می گردد در صورت عدم پرداخت به موقع توسط نفر اول، ودیعه پرداختی کاربر برای آن شماره مورد نظر ضبط می گردد. بدیهی است، سیستم به صورت خودکار با ارسال پیامک و ایمیل به نفر دوم برنده شماره تلفن رند، مهلت پرداخت مبلغ نهایی را به ایشان اعلام و اجازه پرداخت را برای 72 ساعت دوم محاسبه و آغاز می نماید و بدین ترتیب برنده نفر سوم.
  نكته: با توجه به ارسال سیستمی پیامک و ایمیل اطلاع رسانی در طی حراج برای کاربران و احتمال بروز مشکل، عدم دسترسی به اینترنت برای بررسی ایمیل و یا قطع سرویس دریافت پیامک توسط کاربر، کلیه شرکت کنندگان بخصوص برندگان اول، دوم و سوم موظفند با توجه به کافی بودن اطلاعات در بخش پیشخوان کاربری، در طول پروسه حراج راساً نسبت به ورود به بخش مربوطه و کسب اطلاع از آخرین وضعیت حراج اقدام نمایند. شرکت همراه اول هیچ گونه مسوليتی در خصوص عدم دریافت پیامک و یا ایمیل توسط شرکت کننده را نخواهد داشت.
 • دقت فرمایید که تحویل سیم کارت و فعالسازی آن به نام فردی انجام خواهد شد که پس از پرداخت وجه کد ملی آن را به عنوان دریافت کننده سیم کارت در پنل کاربری در زمان دریافت کد فعالسازی وارد می کنید. پس از تکمیل فرآیند پرداخت شما بمدت 1 سال فرصت دارید نسبت به دریافت کد فعالسازی اقدام نمایید.
 • شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در پذیرش یا رد کلیه پیشنهادات قیمتی مختار و مجاز است.
موارد بالا را تایید می کنم